डिक्शनरीमुळे आयुष्य बदललं – प्रहार

काही लोक आपल्या स्वप्नांना सत्यात उतरवण्याच्या कल्पनेनं झपाटून जातात. त्यासाठी सपाटून मेहनत-कष्ट करतात. स्वत:ला सतत घडवतात. त्यांचा हा प्रवास झपाटलेपणाकडून जाणतेपणाकडे कसा होतो, या विषयीचं हे सदर.

डिक्शनरीमुळे आयुष्य बदललं - प्रहार
डिक्शनरीमुळे आयुष्य बदललं – प्रहार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might like

© 2023 Blog - WordPress Theme by WPEnjoy