मराठी-इंग्रजी बोलता शब्दकोश सीडी-रोमचे नाशिकमध्ये प्रकाशन – लोकसत्ता

मराठीइंग्रजी बोलता शब्दकोशसीडी-रॉमचे नाशिकमध्ये प्रकाशन … अधिक शब्दांचा अंतर्भाव केला असून, या शब्दांचे इंग्रजी, तसेच मराठी भाषेतील शास्त्रशुद्ध उच्चार ध्वनीरूपात असल्याने, हा शब्दकोश वैशिष्टपूर्ण ठरला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might like

© 2023 Blog - WordPress Theme by WPEnjoy